RSS
 

Värderingar = Känslor…

23 Jun

Allt vi gör i våra liv baseras på vilka värderingar vi har… och värderingarna utgår från våra känslor… och vilka känslor vi väljer att känna i olika situationer, baseras på vilken grad av tillfredsställelse eller smärta vi tror att det kommer att ge oss…

Värderingar kan delas in i två kategorier – ’närmande’ och ’distanserande’ värderingar… Närmande värderingar ger oss någon form av njutning och därför vill vi närma oss dessa medan distanserande värderingar ger smärta, som vi försöker undvika (oftast) och distansera oss ifrån…
Ibland fattar vi dock beslut som leder oss in på fel väg… det blir inte riktigt som vi hade tänkt oss…

Alla värderingar baserar sig på två grundkänslor, som allting utgår ifrån… nämligen ’kärlek’ eller ’rädsla’…
I allt som sker i våra liv, väljer vi en av dessa två grundkänslor för våra tankar, resonemang, beslut och reaktioner osv… Här är några exempel på värderingar och de grundkänslor de utgår ifrån…

 

NÄRMANDE VÄRDERINGAR (Kärlek):

Trygghet – stabilitet, lugn, säkerhet
Ärlighet – uppriktighet, öppenhet, äkthet
Förståelse – lyhördhet, tolerans, ödmjukhet, respekt
Förpliktelse – löften, uppbackning, åtagande, lojalitet
Lycka – glädje, stimulans, utveckling, passion, njutning
Framgång – nå sina mål, att lyckas, uppfyllda önskningar
Frihet – egenkontroll, spontanitet, livsglädje
Spänning – stimulans, livfullhet, tillfredställelse
Hälsa – välbefinnande, sundhet, styrka, energi

 

 

DISTANSERANDE VÄRDERINGAR (Rädsla):

Sorg – olyckor, otur, motgång
Besvikelse – misslyckande, lögner, svek
Ensamhet – isolation, oacceptans, utanförskap
Förnedring – förödmjukelse, utnyttjande, orespekt
Smärta – mental, känslomässig, fysisk
Frustration – irritation, otålighet, okoncentrerad
Ohälsa – sjukdomar, skador
Depression – pessimism, ledsamhet, försvar

Våra beslut baserar sig alltså på förhållandet mellan dessa olika värderingar… I de val vi ställs inför kommer vi alltid att utgå från – kärlek eller rädsla… dvs chansen till tillfredställelse eller risken för smärta… Livet blir betydligt enklare i de situationer och utmaningar vi ställs inför, om vi ställer oss frågan: ”Kommer mitt val/beslut att på sikt ge mig tillfredställelse eller smärta…?”
När du tror att du vet svaret, vet du också när dina val styrs av ’kärlek’ eller ’rädsla’… och du kan då välja att ändra riktning om det skulle behövas…

Vi har mycket att lära av barnen… där allting är mycket enklare eftersom de utgår från sina grundläggande känslor… utan att krångla till det som vi vuxna gör…

Ja, det finns fortfarande mycket kvar att lära… and I love it… ; )

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply