RSS
 

Våga falla… och res dig starkare…

27 Jul

”Det är inte hur hårt du faller… utan hur mjukt du landar…”

Ja, faller gör vi alla… gång på gång… men det gäller att försöka ’landa mjukt’ genom att hantera ’fallet’ på ett sätt som inte skadar oss… utan bara gör oss starkare… ungefär som med små barn som ramlar där vi säger… ”upp igen… upp och hoppa…” Barnen lär sig till slut att falla är en del av livet… och det behöver inte bli så dramatiskt varje gång…

Hur hårt vi som vuxna faller beror dels på vilket typ av misstag vi gjort… och hur många gånger vi gjort samma misstag… ju allvarligare misstag (läxa) – desto hårdare faller vi… men det är också den egna inställningen (attityden) som avgör… Vi gör klokt i att utveckla vår förmåga att ’hantera’ det som sker genom att försöka se möjligheterna i det… Falla kommer vi alltid att göra emellanåt men det handlar om att våga lita på att vi kan landa mjukt… att se möjligheterna i det sker… Men detta är inte alltid så lätt eftersom vi har en tendens att fokusera på problemen istället…

Varje ’problem’ är dock kopplad till flera möjligheter… Ordet problem betyder ju faktiskt – ’före lösning’… (pro-blem)… så om vi försöker se det så, kan fallet bli mjukare… och vi hinner t o m tänka på vägen ner… upprätta en mental handlingsplan, så att vi med en gång kan börja agera när vi ’landat’… för att förhindra att samma misstag sker igen…

Hur mjukt du landar handlar också om vilket ’support-system’ du har… t ex uppbackning i form av familj och vänner som stöttar dig… och kan ge dig goda råd eller bara finnas där för dig när du behöver det… Men i slutändan är det ändå alltid upp till oss själva… det är vi som måste fatta besluten, göra valen… och ta ansvar för vårt liv…

Bland det sämsta vi kan göra är att gå in i den berömda
’offer-rollen’… och vända det som sker åt andra håll… istället för att se vår egen del i det som händer… det är väldigt lätt att göra det eftersom det frigör oss från eget ansvar… men i offer-rollen sker ingen utveckling… och vi tar oss inte framåt i livet… utan ’trampar vatten’… kämpar bara för att hålla huvudet ovanför vattenytan… för att överleva istället för att leva… och vad är det för liv…?

Nej tack…

Våga tänka på dig… våga göra det du behöver för att känna kärlek och lycka i ditt liv…
Våga falla… men våga också lita på att du kan landa mjukt… och resa dig klokare och starkare än förut…
Att våga, tar dig framåt…

Så våga… att våga… ; )

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply