RSS
 

Att äga eller förvalta…?

10 Nov

Konceptet ’äganderätt’ är intressant… rätten att äga eller förfoga över något…

För om man med ägande menar relationen mellan en person och ett föremål, så räcker inte detta eftersom vi kan ha många relationer till föremål utan att föremålen ägs av oss… För då krävs ju även en annan aspekt av ägandet, nämligen relationen till andra människor… Andra människor ska ju veta och respektera att jag ’äger’ något för att ägandet ska utesluta dem… Förresten finns det ju även de som lever i tron att man kan äga en annan människa och inte bara föremål…

För att upprätthålla äganderätten av föremål och ge den mening, har vi skapat regler om ägandeskydd t ex för stöld, bedrägeri, skadegörelse etc… olika regler som ska skydda ägandet…. för utan dessa regler skulle äganderätten inte ha någon betydelse för oss… Alltså kan man dra slutsatsen att äganderätten inte är en ’naturlig rätt’, utan en skapad rättighet… till skillnad från t ex rätten till liv och frihet…

Äganderätt brukar ibland försvaras utifrån perspektivet att det ska handla om något som visat sig vara ”gynsamt för den ekonomiska utvecklingen i samhället”…
Hmmm, intressant…

Jag menar att ’absolut och fullständig äganderätt’ inte existerar… eftersom ’äganderätt’ alltid är kopplad till begränsningar… som grundar sig på rättigheterna hos andra människor… Alltså handlar det om ett förhållande av olika omständigheter som tillsammans endast skapar en upplevelse av exklusivitet… en känsla av ägande… som inte har ett ’absolut’ värde i verklig mening…

Ja, men… jag äger väl mig själv, mina tankar och mina känslor…? Det kan väl ingen annan styra över…? Jo, visst har jag kontroll över mig själv… men bara till viss del… för här kommer de mer subtila värdena och tolkningarna in… Egentligen, om man är lite krass – så är jag ju faktiskt ett samlat resultat av andras tänkade och agerande… kopplat till mina upplevda erfarenheter av detta… allt från föräldrar, släktingar, vänner, skolkamrater, arbetskollegor, sociala kontakter, aktiviteter… till olika händelser, miljöaspekter osv…

Jag tycker att en mer romantisk tanke är att vi har rätten att förvalta vissa saker under en viss tid… innan det lämnas över till andra människor som fortsätter att förvalta… Med andra ord har vi har bara saker ’till låns’… och då upplever jag att det blir lättare förhålla sig till det man förvaltar… man blir mer tacksam och tillåter sig också att njuta mer… för när vi en dag ska vidare till ’nästa ställe’ får vi ju ändå lämna kvar allt på den här planeten… våra saker… våra barn… ja, allt…

Eller så kan man som Hasse Andersson fråga Sankte Per…
”Får man ta hunden med sig in i himlen…?”

_____________________________________________________________________________________________

Du kan prenumera på min blogg genom att klick på den oranga RSS ikonen uppe till höger på sidan…

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply