RSS
 

Posts Tagged ‘framgång’

Att leva i förändring…

21 Okt

Förändring är faktiskt det enda som är konstant i livet…

Dock betyder förändring olika saker för olika människor… För vissa innebär det hopp och möjligheter… men för andra skapar det rädsla och ångest… Det finns två sorters förändring – det som initieras av någon annan… och det vi själva skapar…

Förändringar som initieras av någon annan
Det kan t ex handla om en omorganisation på arbetsplatsen… eller någon typ av beslut som tas av myndighet eller politisk instans… och påverkar oss på ett eller annat sätt… Oavsett vad det handlar om brukar två saker vara avgörande för hur man som människa hanterar förändringen…
1. Varför sker förändringen?
2. Vad kommer den att innebär för mig?

Om dessa frågor hanteras smidigt av den/de som initierar och leder förändringsprocessen kan mycket underlättas… man har allt att vinna på att inte underskatta effekterna av en bra hantering… Där det ofta fallerar är i kommunikationen från de som leder processen… Även om man vet svaret på ovan nämnda frågor… vågar man inte kommunicera detta på ett tydligt sätt eftersom det sannolikt leder till fler och mer detaljerade frågor… Här handlar det om mod… och det är här man ser vilka de verkliga ledarna är… jämfört med de som egentligen inte har det som krävs för att kunna leda med karaktär, tydlighet, tillit och inspiration…

Förändringar som initieras av oss själva
Behovet av att förändra saker i våra liv känner vi alla då och då… kanske lever vi på ett sätt som inte får oss att må bra… för mycket arbete… för lite relax… för mycket mat och godis… för lite motion… för mycket självfokus… för lite omtanke för andra… osv…
Först när vi fått nog, är vi redo för verklig förändring… när vår ’intention’ är att faktiskt ändra på något… men då måste känslan vara så stark att vi inte kan föreställa oss att fortsätta som det är… och även då behöver vi ha klart för oss om det är en långsiktig förändring vi vill ha… eller en ‘quick fix’… Ofta blir väljer vi det senare… eftersom det är lättare…

Traumatiska händelser brukar dock kunna leda till att vi göra stora förändringar i livet… eftersom våra grundläggande värderingar då ofta ruckas… t ex när någon närstående avlider eller skadas… och vi verkligen blir varse hur värdefull vår tillvaro är… hur viktigt det är att ta hand om sig och de sina… och ta vara på tiden vi har… här och nu… Förändringen måste vara förankrad djupt inom oss för att vi ska känna den motivation som det krävs för att kunna genomföra förändringen… men ofta är anledningen till den önskade förändringen baserad på andra människors förväntningar på oss… eller vår uppfattning om vad andra förväntar sig av oss…
Detta funkar inte… utan leder bara till halvhjärtade försök till förändring… och vi lurar oss själva…

Förändring och rädsla
Hur vi hanterar förändring är direkt kopplat till hur vilka rädslor vi bär på…  först när vi övervinner dessa  rädslor eller lär oss att hantera dem… kan vi omfamna förändringen och se den som en naturlig del av livet… att arbeta med den istället för emot den… att försöka se vilka möjligheter och utmaningar den kan ge… istället för vilka problem den kan skapa…

Förändring är det vi har svårast för i livet… och ändå är förändringen det enda som ständigt återkommer… gång på gång… vare sig vi vill det eller inte… men det är DU som bestämmer vad den ska betyda för just dig…

Minds are like parachutes…
They only work when they are open… ; )

____________________________________________________________________________________________

Du kan prenumera på min blogg genom att klick på den oranga RSS ikonen uppe till höger på sidan…

 

Nytt år… nya löften…

31 Dec

 Ja, då var det dags igen… för ett nytt år… och nya löften inför det nya året…

Aldrig lovas det så mycket som på nyårsafton… vare sig det handlar om att sluta röka, komma i form, avancera i karriären… eller annat… Men varför är det just på nyårsafton som det lovas så mycket mer än det gör annars…? Handlar det om symboliken med att avsluta något gammalt och gå in i det nya…?

Det är belöningen vi vill åt… förbättringen… men då måste det också ske en förändring… och den kräver ju både en viss ansträngning samt uppoffringar… något som vi vanligtvis har svårt för… man vill inte ’ge’ för att ’få’… utan man vill ’ha’… utan att betala priset… Vi lever verkligen i ett ‘quick fix/instant gratification’ -samhälle… där man vill ha snabba resultat… och belöningar… Det är ju också därför världen ser ut som den gör idag… och att det finns så många skillnader mellan människor och vad de åstadkommer… vi har olika ambitionnivåer och drivkrafter… och de som är villiga att betala ett högre pris (bildligt talat)… får ju också skörda de större resultaten och framgångarna…

Det största problemet med nyårslöften är att de oftast inte är grundade i den som avger löftet… dvs vi lovar saker som egentligen handlar mer om att blidka eller tillfredställa vår omgivning, istället för oss själva… för att bli accepterade, mer omtyckta och öka vår status och trovärdighet… Men allt handlar i grunden om oss själva… vi måste göra det som gör oss lyckliga… det som ger oss mening i våra liv…

En gyllene regel är att aldrig lova något som du inte vet att du kan hålla… det är både för din egen skull men även för människorna omkring dig, som påverkas av dina löften och de förändringar som sker i ditt liv till följd av dem… Dessutom tappar du både respekt och trovärdighet när du lovar saker du inte håller… och mest inför dig själv…
För att det ska vara större chans att hålla sitt nyårslöfte (eller vilket löfte som helst), behöver belöningen vara större än uppoffringen och ansträngningen… och du måste verkligen vilja uppnå resultatet… se och känn dig själv i den nya situationen och allt den har att ge (använd alla dina sinnen)…

Så gör det till din intention att åstadkomma den önskade förändringen… Din intention blir ditt ‘kall’… och ett kall är något du gör tills det är gjort… och sedan forsätter att göra… En ny ‘approach’… en ny livstil… som gör dig lyckligare och mer hel som människa…

So, don’t talk the talk… walk the walk… and do the do… ; )

GOTT NYTT ÅR…

 

Våga falla… och res dig starkare…

27 Jul

”Det är inte hur hårt du faller… utan hur mjukt du landar…”

Ja, faller gör vi alla… gång på gång… men det gäller att försöka ’landa mjukt’ genom att hantera ’fallet’ på ett sätt som inte skadar oss… utan bara gör oss starkare… ungefär som med små barn som ramlar där vi säger… ”upp igen… upp och hoppa…” Barnen lär sig till slut att falla är en del av livet… och det behöver inte bli så dramatiskt varje gång…

Hur hårt vi som vuxna faller beror dels på vilket typ av misstag vi gjort… och hur många gånger vi gjort samma misstag… ju allvarligare misstag (läxa) – desto hårdare faller vi… men det är också den egna inställningen (attityden) som avgör… Vi gör klokt i att utveckla vår förmåga att ’hantera’ det som sker genom att försöka se möjligheterna i det… Falla kommer vi alltid att göra emellanåt men det handlar om att våga lita på att vi kan landa mjukt… att se möjligheterna i det sker… Men detta är inte alltid så lätt eftersom vi har en tendens att fokusera på problemen istället…

Varje ’problem’ är dock kopplad till flera möjligheter… Ordet problem betyder ju faktiskt – ’före lösning’… (pro-blem)… så om vi försöker se det så, kan fallet bli mjukare… och vi hinner t o m tänka på vägen ner… upprätta en mental handlingsplan, så att vi med en gång kan börja agera när vi ’landat’… för att förhindra att samma misstag sker igen…

Hur mjukt du landar handlar också om vilket ’support-system’ du har… t ex uppbackning i form av familj och vänner som stöttar dig… och kan ge dig goda råd eller bara finnas där för dig när du behöver det… Men i slutändan är det ändå alltid upp till oss själva… det är vi som måste fatta besluten, göra valen… och ta ansvar för vårt liv…

Bland det sämsta vi kan göra är att gå in i den berömda
’offer-rollen’… och vända det som sker åt andra håll… istället för att se vår egen del i det som händer… det är väldigt lätt att göra det eftersom det frigör oss från eget ansvar… men i offer-rollen sker ingen utveckling… och vi tar oss inte framåt i livet… utan ’trampar vatten’… kämpar bara för att hålla huvudet ovanför vattenytan… för att överleva istället för att leva… och vad är det för liv…?

Nej tack…

Våga tänka på dig… våga göra det du behöver för att känna kärlek och lycka i ditt liv…
Våga falla… men våga också lita på att du kan landa mjukt… och resa dig klokare och starkare än förut…
Att våga, tar dig framåt…

Så våga… att våga… ; )

 

A lesson learned…?

26 Jun

Inte nu igen… Varför händer detta alltid mig…? Kommer det alltid att vara så här…?

Ja, många känner säkert igen de frågor man ofta ställer sig själv… Det är lätt att fastna i ’ekorrhjulet’… där allting bara maler på och inget nytt eller spännande händer… och det känns som om inget går som vi vill… Vi behöver ju alla lite flyt och lite spänning i våra liv…

Själv tror jag att det handlar om ’läxor’, som vi alla behöver lära oss… läxor om oss själva och hur vi bäst lever våra liv… läxor om vad som leder oss i rätt riktning…

En läxa kommer tillbaka, om och om igen…. tills vi lärt oss den… ’Murphy’s lag’ (s k lagen om alla sakers jävlighet…) är ett lysande exempel på detta… Om något kan gå snett, så nog fasen blir det så… varför…? Visst kan det ibland vara svårt att klura ut vad det egentligen är man ska lära sig… det kan rent av kännas omöjligt att se det ibland… man övertygar sig istället att ’de högre makterna’ är emot en…

Det gäller ju att lär av misstagen istället för att göra om dem gång på gång… och då går det inte att fortsätta göra saker på samma sätt som vi alltid gjort… Det måste till förändringar… lärdomar… nya erfarenheter… nya synsätt…

Vad drar vi egentligen till oss…? Vilka energier attraherar vi…?
De rädslor vi bär på, kommer följaktligen att attrahera just de saker vi är rädda för… därför gäller att se möjligheter, inte problem… att attrahera bra energier genom att göra ’rätt’ val…
val som är rätt just för oss…

Om man nu tror på de ’högre makterna’ så kan man kanske utgå ifrån att de försöker hjälpa var och en av oss… om vi bara är mottagliga för det… om vi håller våra sinnen öppna…

De finns de som lever i föreställningen att man som vuxen är mer eller mindre fullärd… och det kan ju kanske kännas så ibland… man är liksom inte så pigg på nya saker… eller förändringar… Men tänk om vi såg lite annorlunda på det hela… att det hela tiden finns nya och spännande saker att lära… både om livet och om oss själva…
då skulle nog många välkomna dessa ‘läxor’… möjligheter att komma till nya insikter… åstadkomma andra resultat i livet… både med oss själva och det vi vill uppnå…

Personligen känner jag att ju äldre jag blir… desto mer inser jag hur lite jag egentligen vet…

Eller som gamle hjälten Arnold så elegant uttryckte det i filmen ’Terminator’… ”Da moar I cee, da moar I lörrn…”

Fascinating… ; )

 

Ta kontroll dina omständigheter…

26 Nov

 

Är du ett offer för omständigheter…?


Eller skapar du dina egna förutsättningar och omständigheter…?

 

achievement-05Det finns ju ingenting som är så enkelt som att skylla på omständigheter… när saker inte går som vi vill… men det kan tyckas vara lite svårare att ge sig i kast med att ändra på omständigheter som ofta verkar vara cementerade i sten… orubbliga… och vissa omständigheter kan vi ju faktiskt inte påverka eller styra… men många av dem kan vi…

 

Egentligen är det vi själva som skapar våra resultat… bl a vår talang… kunskap…drivkraft… beslutsamhet… inriktning… och vår tajming… Att vara förebredd och påläst är också en viktig förutsättning för att lyckas…

 

Ja, ursäkterna är för de som inte vill eller orkar ta tag i det som behöver göras… även om det handlar om saker som de egentligen vill göra…

”Jag har inte tid…”, ”Jag kan inte…?”, ”Jag vågar inte…?”, ”Jag vet inte hur man gör…?”, ”Jag får inte…?”, ”Jag har aldrig gjort det förut…?” etc… Ja, varianterna är många…

 

Vissa vill inte tillräckligt mycket, för att de väl göra det som tar dem till målet… Eller så har de inte övertygat sig själva om varför de egentligen ska göra det de säger att de vill göra… och vi följer ju alltid vår innersta övertygelse… bra eller dålig…

Vissa är helt enkelt rädda för att lyckas… för då ökar kraven och förväntningarna på dem… och de är rädda att inte kunna leva upp till dem…

Vissa lider av s k ’fattigdomstänkande’… de tror att om de lyckas så försvinner möjligheter för andra… dvs det finns bara en viss mängd framgång, och den inte räcker åt alla…

 

Visst, det är väldigt enkelt att låta omständigheterna styra… och gömma oss bakom dem… men sanningen är att de är vi själva som är ansvariga för våra resultat… oavsett vilka resultat vi faktiskt åstadkommer… Det går inte att skylla på annat eller andra om vi misslyckas…

 

Så ta kontroll över dig själv och dina handlingar… och de omständigheter du kan påverka… forma och ändra dem till din fördel… så ska du se att dina möjligheter och resultat kommer att förändras… och förbättras… ; )

 

 

Ta av dig ‘solglasögonen’…

11 Nov

 

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka, för att lösa de problem vi skapar med vårt gamla sätt att tänka…”

 

sunglasses-02Vi är ofta så fast i våra gamla mönster, att vi inte förmår ’se skogen för alla träden’… vi ser inte de lösningar som finns framför oss… Vi försöker lösa utmaningar och problem utifrån samma principer och tillvägagångssätt som vi alltid gjort… Vi har på våra ‘solglasögon’ och har ofta svårt att se saker för vad de egentligen är… och så kör vi fast… vi ’stångar oss blodiga’ i vår envishet… ”Det ska gå”… ”varför går det inte som jag vill…?”

 

Det som krävs är alltså ett nytt sätt att tänka… en ny ’approach’… en förändring av din attityd… din inställning till de saker som skapar problem för dig… För visst är det väl så att dina problem ofta handlar om ungefär samma saker… inom ungefär samma områden… En läxa kommer åter, och åter, och ÅTER… tills du lärt dig vad du behöver förändra…

 

Så vad göra…? Prova att ta ett steg ’utanför’ dig själv… Försök se på det som är problemet från någon annnans perspektiv… Kanske ser du upp till någon… har någon bra förebild i din omgivning… Vad skulle den personen göra i samma situation…? Ett annat sätt, är att följa ditt hjärta istället för din hjärna… Vad känner du… vad är din magkänsla…? Vad är din önskade slutdestination… ditt mål…? Vad är det för känsla du vill ha ’i slutet av regnbågen’…?

När du vet detta – är det ganska lätt att se om det du gör, tar dig i rätt riktning…. närmare eller längre ifrån ditt mål… eller din önskade känsla… Fattar du ’rätt’ beslut…? Fattar du dina beslut för din egen skull eller för någon annans…?

 

Försök se ’problem’ mer som ’utmaningar’… ett tillfälligt hinder på vägen… som du behöver ta dig runt eller över… Se det som ett tillfälle för reflektion… Vad är dina värderingar i frågan… och varför…? Kanske är det ett bra tillfälle att omvärdera vissa saker… Hela livet består ju av utveckling… det står aldrig stilla… för om det gör det, så går det ju faktistk bakåt… antingen framåt eller bakåt… och valet är DITT… utveckling… eller inveckling…?

 

Kom ihåg: Problem består egentligen av två delar ’Pro-blem’ som faktiskt betyder ’före lösning’… och det kastar ju ett lite annat ljus på det hela… eller hur… ; )

 

 

Utvecklat eller invecklat…?

03 Okt

 

Då och då hör man visdomsord som får en att stanna upp och verkligen tänka efter… Jag älskar korta och slående fraser eller meningar, som säger så mycket på ett så enkelt sätt… enkelhet som är oehört  klockren och kraftfull…

Senast idag hörde jag Dr Wayne Dyer (världberömd föreläsare och motivationstalare) kläcka ur sig just en sådan fras… som han själv hört någonstans och tagit till sig… och nu förmedlar vidare…

 

“When you change the way you look at things… the things you look at change…”

 

achievement-011Vilken power…! Visst är det ju så… Så mycket i våra liv handlar om att vi ständigt väljer att se saker på samma sätt som vi alltid gjort… eller som vi gjort under väldigt lång tid… men ändå förväntar vi oss andra resultat än de vi har… och det känns svårare och svårare att utvecklas och ’gå vidare’ i livet… Nya intryck… nyfikenhet… hunger inför det som finns omkring oss… är en förutsättning för att kunna komma vidare… att våga prova och upptäcka nya saker… att t ex lära känna nya och spännande människor… vidga nätverket… skapa nya kontaktytor… Ofta krånglar vi till saker… istället för att se hur enkelt allting egentligen är… När vi är barn, är allting precis så enkelt… men ju äldre vi blir, desto mer komplicerar vi till allting…

 

Ta en ‘ny’ titt på dig själv… och ditt sätt att se på saker… försök att ta steget ’utanför dig själv’ och titta in… vad ser du då…? Försök se dig själv genom andras ögon… hur uppfattas du…? Vilka saker har du tidigare inte velat prova eller utforska…? Varför…? Vad har du varit rädd för – egentligen…? Vad är det värsta som kan hända om du provar ett ’nytt grepp’ på något som du ’kört fast’ i sedan tidigare… Vad har du att förlora – egentligen…?

 

Våga testa dig själv… utmana dig själv… och se hur saker och ting tar en annan form… en ny form… Du kommer att bli överraskad… och du kommer att få förnyad kraft… och styrka… att våga förverkliga dig själv och din tillvaro… på ett ’nytt’ eller åtmistone annorlunda sätt än tidigare…

 

Välj kärlek… framför rädsla… ; )

 

  

 

Lycka är…?

16 Aug

 

Är du lycklig…? Har du en bra kärleksrelation…? Går din karriär i rätt riktning…?
Trivs du med din hälsa…? Undviker du stressfällorna…?

 

lycka-01Hur du mår och trivs i varje del av ditt liv… påverkar de andra delarna…
Ju lyckligare och mer harmonisk du är med t ex din kärleksrelation, desto lättare känns de andra delarna i tillvaron… det ’smittar’ liksom av sig… Så, det är önskvärt att försöka uppnå en bra balans mellan de olika områden i ditt liv…

 

Hälsa, Kärlek, Familj, Karriär, Intressen, etc… alla dessa ’byggstenar’ i livet bidrar till att tillvaron känns mer eller mindre komplett… att vara ’framgångsrik’ inom ett eller ett par områden kan fungera tillfälligt men om obalans råder mellan områdena, påverkas till slut de delar som tidigare fungerat bra… och dessa kan försämras… På samma sätt, kan väl-fungerande områden bidra till att förbättra andra mindre fungernade områden… Det hela beror på i vilken riktning utvecklingen sker… dvs är saker på väg att bli bättre – eller sämre…?

 

Det viktigaste av allt är förstås… att var och en själv ansvarar för sin egen lycka… man kan aldrig skylla sin eventuella olycka på någon annan, eller på omständigheterna runt omkring en… Om någon går fel eller inte faller ut som planerat, får man istället ta sig en funderare, sätta nya mål och sätta ny kurs…

 

Så, lycka är… vad du gör det till… Lycka betyder ju så olika saker för olika människor, att var och en själv måste komma fram till vad det innebär att vara lycklig i ordets ’sanna’ mening… Det handlar en känsla… ett mentalt tillstånd… och kanske något mycket djupare än så… ; )

 

 

 

Formula for success…

06 Jun

 

Well, I don’t consider myself to be mathematically gifted but here’s an interesting formula that will get you thinking… it goes like this:

 

What makes 100%…? What does it mean to give MORE than 100%…?

Ever wonder about those people who say they are giving more than 100%…? mathematics-023
We’ve all been to meetings where someone wants you to give over 100%…
How about achieving 103%..? What makes up 100% in real life…?

 

Well, here’s a little mathematical formula that might help you answer these questions:

 

If,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z is represented as:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

Then,

H-A-R-D-W-O-R-K

8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

 

And,

K-N-O-W-L-E-D-G-E

11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

 

But,

A-T-T-I-T-U-D-E

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

 

And,

B-U-L-L-S-H-I-T

2+21+12+12+19+8+9+20 = 103%

 

…and, look how far ass kissing will take you…

 

A-S-S-K-I-S-S-I-N-G

1+19+19+11+9+19+19+9+14+7 = 118%

 

So, one can conclude with mathematical certainty, that while Hard work and Knowledge will get you close, and Attitude will get you there, it’s the Bullshit and Ass kissing that will put you over the top… and make it for you… ; )

 

 

Lägg tiden på ’rätt’ saker…

27 Maj

 

”Den största skillnaden mellan framgångsrika och icke-framgångsrika människor – är vad de gör på sin fritid…”

 

timing-04Javisst… att lägga sin tid på ’rätt’ saker dvs saker som tar dig framåt i livet, kräver en del övning och disciplin… Ofta lägger vi vår tid på saker som upptar alldeles för mycket av vår energi och kraft… saker som vi egentligen inte kan påverka nämnvärt eller alls… Vissa saker ’triggar’ kraftiga reaktioner för att de är laddade med gammalt ’baggage’… minnen av gamla händelser och känslor…

 

Så vad är ’rätt’ saker att lägga din tid på… Ja, det kan vara allt ifrån att ta hand om dig själv t ex genom träning, fritidsaktiviteter, intressen… sådant som fyller dig med positiva energier och känslor… Det kan också vara att konkret göra något som på sikt kan ge dig ett lyft i karriären eller inom din hobbyverksamhet… Det behöver inte vara stora eller spektakulära saker, eftersom allt stort börjar med ett litet steg… t ex att skriva en bok, som ju låter väldigt stort men om man bryter ner det till en sida om dagen i tio månader, så blir det lite mer hanterligt…

 

Alla har vi drömmar… och om vi strukterar dem lite och lägger till ett ’bäst före’ datum och en handlingsplan – blir de mål… Mål är lättare att realisera eftersom de är mer konkreta än drömmar… Dela gärna upp dina mål i mindre delmål, för att göra dem lättare att uppnå… men framförallt, lägg din tid på rätt saker… och träna dig på att se och känna när du lägger tiden fel i förhållande till dina mål och drömmar… Lär av dina erfarenheter… har du levt ett tag, lär du dig snart att ’känna efter, före’…. dvs du vet vad som känns bra och inte bra… och kan undvika vissa situationer i god tid…

 

Tid är en lyxvara som vi inte inte har råd att slösa bort… så ta väl vara på den… ; )