RSS
 

Posts Tagged ‘kommunikation’

Manligt värre: Konsten att lyssna…

24 Sep

”Come to us with a problem only if you want help solving it… that’s what we do…”

Sprang på denna typiskt ‘manliga’ kommentar och tyckte att den var lite kul… en viss igenkänningsfaktor infann sig… ; )

man-not-listening-06För visst kan det ibland vara svårt för oss män att ‘bara’ lyssna… lyssna och förstå… UTAN att komma med förslag på lösningar… men det är ju så vi fungerar… våra gener är liksom kodade på det sättet… Problem är ju till för att lösas… eller…?

 

Men övning ger ju färdighet har det sagts så kanske skulle vi öva lite på detta ibland… ja, att lyssna alltså… och lyssna lite till… och lite till… och lite mer… Zzzzzzz… Ojdå, jaha… öh, vad sa du…? Hmmm, tyvärr är det svårt att behålla engagemanget i samtalet, om det bara är en som pratar hela tiden… och man inte får lov att säga något mer än att hålla med om allt som sägs… och bara ’bekräfta’ det som är i fokus just i det samtalet… oavsett vad det kan vara…

 

Men ett samtal är ju just ett ’sam-tal’… att ’tala tillsammans’… en dialog… ett utbyte av information, känslor och energier… som bygger på någon sorts balans… ett givande och tagande… Ibland är det den ene som behöver prata av sig, ibland den andre… Nej, allting behöver inte ’lösas’ bara för sakens skull men av respekt kan det vara bra att vara tydlig med vad man förväntar sig av den andre, så att man har en ärlig chans att ta ställning till om man vill och kan mötas i just det samtalet.. t ex ”jag behöver bara prata av mig…” eller ”jag behöver bara någon som lyssnar…” Eller att man faktskt vill ha den andres åsikter om något t ex ”jag vill veta vad du tycker…” eller ”jag vill stämma av något med dig… Det är ju ett tydliga sätt att visa vad man förväntar sig… och man slipper onödig frustration pga av olika förväntningar och behov…

 

Vi män gillar tydlighet… så tala gärna om (i klartext) vad ni kvinnor förväntar er av oss… så kan våra samtal bli hur bra som helst… ; )

 

Reklam för infantila…

08 Maj

Nåd… nåd… NÅD…! Låt mig slippa denna infantila reklam som sprider sig som en löpeld i media… framför allt inom radio… Det kan vara allt ifrån 3’s mycket märkliga sagoberättelser (?)… till annonser med taffliga sexanspelningar som tydligen förväntas få oss att springa ut och köpa de produkter man gör reklam för… Jag förstår inte kopplingen… Det är som att bli idiotförklarad gång på gång…Vem är det som sitter och tänker ut sån’t här… eller snarare godkänner detta hos de marknadsförande företagen…? Hur tänker man då…? Obegripligt…!

Att inte fler konsumenter säger ifrån… och markerar sitt missnöje… eller är det bara jag som tycker så här…? Ju mer vi accepterar, desto mer kommer man att tänja på gränserna… och fortsätta servera oss denna dynga… Vem tror dessa företag att vi är… urblåsta idioter som endast förstår budskap som levereras på Neanderthals-nivå…?

Helst vill jag slippa all reklam… jag betalar gladeligen hellre en liten peng för att kunna njuta av musik på Spotify utan störande reklam… likaså se film på betal-TV… Ska det överhuvutaget finnas reklam, vill jag att den ska vara saklig och relevant för den produkt man marknadsför… och med en viss respekt för de människor man kommunicerar till…

I Sverige har vi fortfarande bara c:a 50% av den reklammängd man har t ex i USA… men vi är på väg åt det hållet med stormsteg… en skrämmande utveckling… Inte nog med det, utan numera kartlägger företagen våra köpvanor både via internet och via de affärer vi väljer att handla i… för att kunna servera oss ’riktad’ reklam… som fokuserar på precis det vi använder och vanligen köper… Jo, tanken är väl god om det hade handlat om att vara lyhörd för människan bakom konsumenten… att försöka hjälpa oss att skapa en bättre tillvaro… att göra livet lättare för oss… Vissa företag arbetar så… medan andra mer hakar på trender och satsar på andras storsäljare… utan eftertanke eller någon större kundkännedom som grund…

Jo, reklamen är påtaglig i dagens samhälle… i en eller annan form… men är det vi kunder eller företagen som ska diktera villkoren för hur den ska se ut…? Den samlade kraften av människor som sluter sig samman för en gemensam sak – har vi sett lysande exempel på i politiska sammanhang…
en utkraft som skapar stora förändringar… Så varför inte samla oss även i andra frågor… ; )  

_______________________________________________________________________________

Du kan prenumera på min blogg genom att klick på den oranga RSS ikonen uppe till höger på sidan…

 

Ett löfte är ett löfte… eller…?

04 Maj

Ja, det är väldigt lätt att lova saker… speciellt när man är i ett positivt eller känsloladdat tillstånd…

 

promising-08Vi lovar både det ena och det andra… till våra barn, våra respektive, våra vänner… etc… Dock är det få människor som faktiskt lägger så stor vikt vid vad de lovar – att de faktiskt håller sina löften och levererar… Vad gäller löften på arbetsplatsen, fungerar det lite annorlunda… det blir tydligare när löften inte hålls… det får också konsekvenser eftersom det är lätt att mäta effekterna av ett ouppnått löfte…

 

I privatlivet är det llite värre… inte alltid lika lätt att mäta… och kanske framför allt, inte lika tydliga och omedelbara konsekvenser… Ofta kommer effekterna långt senare, när de brustna löftena bullats upp på hög… så att effekterna blir oundvikliga…

Även små underförstådda löften där orden ”jag lovar” inte uttrycks… kan vara förvirrande eftersom mottagarens förväntningar är ändå de samma… ”Vi ses kl 13 i stan…” eller ”Jag ringer dig i veckan…” Ett avtal har ingåtts och innebörden är precis samma som om man sagt ”jag lovar…” Om parterna kommer överens om vad som ska göras, hur och när det ska göras… så är detta att betecknas som ett löfte… annars får man vara tydlig med vad som avses… ”Det är min ambition…” signalerar t ex att det inte rör sig om ett löfte utan endast en förhoppning… och då blir ju också förväntningarna annorlunda…

 

Jag tycker att vi generellt agerar alldeles för lite utifrån vad ord egentligen betyder eller innebär… vi tar för lätt på det som sägs, eftersom det är så enkelt att slänga ur sig saker men betydligt svårare att leva upp till dem… Kanske är jag överkänslig för det som sägs… men jag har uppfostrats till att vara en ’auditiv’ person… som lägger stor vikt vid det som sägs… och därför förväntar jag mig (rätt eller fel) att andra också gör det… Allting blir både tydligare och enklare om vi väljer vilka ord vi använder – med omsorg… allt för att undvika missförstånd, brustna förväntningar, konflikter och sårade känslor…

 

Mitt tips: Säg det du menar… och mena det du säger… ; )

 

 

Var dig själv… men ta hänsyn…

29 Apr

”Be who you are and say what you feel, because those who mind, don’t matter… and those who matter, don’t mind…”

opinion-03Läste nyligen dessa visdomsord och tyckte att det var bra formulerat…

Att ’vara sig själv’ kan ju betyda väldigt olika saker… Genom åren har jag träffat på en del människor som lever efter parollen ”Jag är som jag är, och de som inte gillar det kan dra åt h……”

 

Dock är det skillnad på att vara sig själv, på ett respektfullt sätt… och att vara sig själv utan vare sig känna empati eller förståelse för andra… just det sistnämnda är ju faktiskt bland det lättaste som finns… att vara totalt självisk… att bara bry sig om sina egna känslor… och inte ta hänsyn till någon annan… men det kan vara krävande att anpassa sin individualitet till sin omgivning eller specifika situationer… att den passar in i ett sammanhang… Allt handlar om dynamik och energier… Man kan ju vara öppen och ärlig utan att för den sakens skull vara otrevlig…

 

Det finns ju t ex inget bättre än att kunna vara ’sig själv’ med den man älskar… och med det menar jag att fullständigt kunna slappna av och vara helt ’öppen’ i alla sina sinnen… Att inte behöva oroa sig för vad den andre ska tycka, om man gör eller säger vissa saker… eftersom man känner varandra så pass väl och tilliten finns där… För det är ju individualiteten vi alla vill komma åt… opinion-041människan som har sina små egenheter och egenskaper, som skiljer dem från mängden… De har en personlighet… de står för något… de har något att beundra och respektera… och detta gör dem speciella…

För en ständig ’ja-sägare’ och ’vindflöjel’ får oftast inte särskilt mycket respekt från sin omgivning…

 

Att säga vad man känner och tycker, på ett öppet och ärligt sätt… kan ge positiva reaktioner och skapa nya möjligheter… men det kan också skapa konflikter och otycke från vissa håll… Allt handlar ju om ’sändare’ och ’mottagare’ av information… och hur bra vi är på att just sända och ta emot information…

Alltså beror resultatet av en persons åsiktsyttrande och tyckande, också på hur omgivningen väljer att bemöta detta… och sannolikheten att reaktionerna blir mer positiva, är större om man kan förmedla sina åsikter på ett respekfullt men ändå tydligt sätt… och utan att förlora sin integritet eller det man står för som individ…

 

Voice your opinion… but consider your surroundings… ; )

 

  

 

Kommunikationstips…

23 Apr

 

Ibland hamnar vi i samtal eller diskussioner som leder oss åt fel håll… vi får en negativ ton eller känsla i samtalet och det känns som vi missförstår varandra eller att våra försvarsmekanismer dominerar alltför mycket…

miscommunication-03Här är några tips för att undvika detta eller styra om riktningen på samtalet om det skulle hamna snett…

1.  Tala avslappnat

  

2.  Använd enkla meningar

 

3.  Upprepa och sammanfatta

 

4.  Informera i småportioner

 

5.  Avsett den tid som behövs

 

6.  Förstärk gärna visuellt t ex genom att gestikulera

 

7.  Visa/demonstrera vad du menar

 

8.  Tystnad är OK, ta ofta korta pauser i samtalet

 

9.  Låt motparten upprepa med egna ord

 

10.  Utgå från att motparten inte förstår

 

11.  Visa respekt mot den som lyssnar

 

12.  Genera inte motparten

 

13.  Var uppmuntrande, peka gärna på positiva sidor/egenskaper

 

 

Olika syn på sexlivet…

27 Mar

Det har gjort ett antal studier på hur kvinnor och män ser på sitt sexliv… Detta märks bl a när de besöker relationsterapeuter… Den typiske kvinnliga patienten kommer oftast för att t ex tala om äktenskapsbekymmer eller depression… Det är inte förrän de får en direkt fråga som det framkommer att kvinnan är missnöjd med sex… Hon berättar vidare att sex ofta kommer väldigt långt ner på listan över ”måsten”… och när de väl har sex, känns det som en plikt…

 

sex-boring-011Kvinnor får ofta inte sina känslomässiga behov tillgodosedda när de har sex… dessutom strävar de efter en orealistisk fysisk perfektion som de blivit fullmatade med genom massmedia… och är ofta missnöjda med sina kroppar… De frågar inte heller efter vad de vill ha i sängen utav oro att deras partner ska bli sårad eller lämna dem…

 

Dock är det skillnad när män har probem med sex… Då är det kris…!!!! De rusar till doktorn och säger att de måste ha något mot detta omedelbart… Så gör inte kvinnorna utan istället hamnar detta som sagt längre ner på listan… Ja, att kvinnor är från Venus och män från mars, visste vi ju redan… Många intressanta skillnader separerar oss men det är ju just kombinationen av vissa olikheter som ska utgöra det optimala partnerskapet… DOCK är det viktigt att vara lika och olika på rätt saker så att båda kan tillföra nya intryck samt ta lärdom av varandra… ; )

 

 

7 ord att akta sig för…

20 Mar

Hur vi kommunicerar påverkar utgången av de situationer vi ställs inför… Det är lätt att missförstås om man inte är tydlig… men många människor är rädda för att såra eller bli impopulära och därför lindas orden in och budskapet blir otydligt och skapar både osäkerhet och frustration…

Det finns vissa ord som kan störa eller urholka vårt budskap och därför bör de undvikas eller användas eftertänksamt…

 

man-comms-021. Inte. Hjärnan tänker och skapar sin sanning utifrån bilder… Bilder går inte att skapa av negationer… och därför är ordet ’inte’, inte möjligt för hjärnan att förstå… Berätta istället för hjärnan vad du egentligen vill… t ex Att vara glad och nöjd istället för att ’inte’ vara irriterad….

 

2. Men. Men är ett litet ord du bör vara försiktig med att använda… Två meningar som sätts ihop med ett ’men’, kan helt förlora sin betydelse och innebörd om det inte sätts samman på rätt sätt… Prova med att använda ordet ’och’ istället för ’men’…

 

3. Man. Många människor skyddar sig själva, söker respons och godkännande med andra människor genom att skydda sig bakom ordet ’man’… Istället för att ’jag’ verkligen står för det ’jag’ säger och själv tycker, så gömmer jag mig bakom ’man’… någon sorts generalisering… ’Man’ brukar ju tycka eller ’jag’ brukar tycka… Antingen är det ’jag’ eller ’någon annan’ men inte ’man’…

 

4. Aldrig/alltid. Du bör vara försiktig när du pratar om att något alltid är på ett visst vis eller att någon aldrig gör eller säger något… Det är att sätta en människa i ett fack och skapa deras självbild av hur han eller hon tror de är…

 

5. Kanske. Ibland är det innebörden av ordet kanske du vill åt och ibland är ordet kanske något som slinker in utan att vi egentligen vill det… Mottagaren uppfattar en otydlighet och en osäkerhet i framställandet av meningar med det ordet som kanske inte är ditt syfte.

 

6. Måste. Är det ett stimulerande och lustfyllt krav eller en betungande och jobbig instruktion det rör sig om…? Prova vilken skillnad det får att byta ut ordet ’måste’ mot ’vil’. Det är faktiskt så få saker vi måste så slit inte ut det ordet i onödan då det påverkar oss mer än vi tror…

 

7. Försöka. Återigen ett ord som signalerar på osäkerhet och signalerar att personen som säger något han eller hon ska försöka inte själv är säker på att resultatet kommer att bli lyckat… Hur ska då du veta det och våga tro på det..? Med övertygelsen om att vi ’ska’ något går vi in med helt annan energi och kraft än vid ett lamt ’försök’…

 

Skapa kraft i din kommunikation… och få bättre resultat som följd…