RSS
 

Posts Tagged ‘olika’

Unik men inte perfekt…

25 Nov

Jag och lillan pratar just nu mycket om att alla är unika men att ingen är perfekt… och att det är just detta som gör oss – unika… Att var och en har sina speciella egenheter, varianter och skavanker… men att detta är naturligt… t ex att ögonen inte är lika stora eller sitter helt symmetriskt… likaså öronen… att näsan kan vara lite sned… att tår och fingrar varierar i form och storlek… osv… Att våra olikheter representerar något positivt och speciellt… som vi ska ta vara på och inte vara rädda för…

Min dotter är nu 11 år och som många barn i den åldern så bekymrar sig lite för att allt inte är ’perfekt’ och ’exakt’… hon är väldigt observant på detaljerna i sitt utseende… och även om jag har varit beredd på att den här typen av frågor skulle komma, är det nu extra viktigt att ge henne bra vägledning och väl genomtänkta svar… så att hon får en naturlig och avspänd inställning till sig själv – både vad gäller de inre och de yttre attributen… Förarbetet till detta påbörjades givetvis för ett flertal år sedan men det är speciellt nu när tonåren pockar på som allt blir mer relevant och tydligt… och framför allt är det nu det börjar ske lite större förändringar med kroppen…

I dagens tekniksamhälle finns det numera väldigt bra verktyg och sätt att illustrera de saker man pratar med sina barn om… YouTube och Google bilder är väldigt bra verktyg för detta tycker jag… där man omedelbart kan erbjuda en ganska verklig referens till det som diskuteras… så att barnen får bra svar på sina frågor… Jag önskar att YouTube hade funnits när jag var liten… ; )

När vi nyligen pratade om hur våra ansiktshalvor är olika och att det är detta som ger den mänskliga känslan i vårt utseende… kunde jag med hjälp av datorprogrammet Photoshop visa henne hur  märkligt och stelt det skulle se ut om våra ansiktshalvor såg exakt likadana ut… dvs var helt perfekta i förhållande till varandra…

Dottern blev så klart förvånad när hon såg resultatet och förstod vad jag menade… hon kände sig också väldigt tacksam över att hon faktiskt begåvats med ‘olika’ ansiktshalvor… Därifrån kunde sedan en parallell dras till fingertoppar… och hur deras unika avtryck faktiskt hjälper polisen att fånga skurkar… Med detta kunde vi sedan avsluta vårt samtal om olikheter… för denna gången… och hon var nöjd med de svar hon hade hon fått samt dagens nya insikter… ; )

 

Vi vuxna kan ta lärdom av barnen när det gäller så mycket… som att just att respektera varandras olikheter och egenheter… Man behöver inte alltid gilla dem… men bara att respektera dem är mycket värt… för den respekten vill vi ju själva också ha av andra… att vi ska uppskattas för att vi är de vi är… och ingen annan…

Alla är vi lika… i att vi alla är så olika… ; )