RSS
 

Posts Tagged ‘självkänsla’

Självkänsla & Självförtroende…

16 Sep

Alla går vi och bär på ett visst mått av osäkerhet…
Det är förståeligt med alla krav och förväntningar som många har på sig… inte minst försöker vi leva upp till våra egna förväntningar… vilket ofta är betydligt svårare än med de förväntningar andra har på oss…
Vi försöker på ett eller annat sätt att stärka eller bygga upp vårt självförtroende… och vår självkänsla… men är det inte samma sak…?

Nej, inte i min värld… För mig handlar ’självkänsla’ om vem man är… medan ’självförtroende’ handlar mer om det man gör… Man kan ha dålig självkänsla men ändå ha ett starkt självförtroende genom det man t ex har lyckats bygga i sin arbetsroll… där ett visst resultat och bekräftelsen som kommit med detta – har lett till en starkare tro på sin egen kapacitet… och utifrån det känner man sig mer eller mindre uppfylld och stark…  Dock är detta något helt annat än hur trygg man känner sig innerst inne…

För i den helt egna stunden har vi bara oss själva… vi kan inte sätta upp någon fasad, spela några spel eller gömma oss… vi bara är de vi är… oskyddade och öppna…
Jag menar att det är mycket lättare att bygga upp ett bra självförtroende än en bra självkänsla… och om du har en bra självkänsla t ex från barndomen, brukar självförtroendet i det man gör, komma mer eller mindre automatiskt…
Så vad innebär det att vara trygg i sig själv då… och om man inte är det – kan man bli det…?

Det beror förstås på den exakta orsaken bakom otryggheten/osäkerheten men en dålig självkänsla tar tid att återuppbygga… för någonstans har en skada skett… och det handlar om att reparera eller kompensera för den… Det kan man göra på olika sätt… Om man t ex fått för lite kärlek och bekräftelse som liten , kan detta  uppvägas av att man istället får mycket av dessa från någon annan närstående person… kanske ens kärlekspartner… eller barn… Men för att helt kunna bli hel behöver man ändå förstå och bejaka det som orsakat skadan från början… dvs göra upp med sitt förslutna, gå vidare och känna att man är värd detta… ’Because you’re worth it’…

Det är alltid intressant när man träffar på månniskor som har väldigt starkt självförtroende men där man tydligt märker att det brister i självkänslan… det brukar ofta resultera i en ganska överdriven personlig framtoning där ömsesidig och respekt och empati inte alltid är helt närvarande… Svartsjuka är också ett tydligt tecken på dålig självkänsla… och då menar jag den obefogade svartsjukan… denna ’svarta’ sjuka som kan förstöra så mycket…
Det finns även de som faktiskt har bra självkänsla men som av någon anledning inte tror på sig själva och sin kapacitet… de är helt enkelt rädda för sin inre kraft… för det som sker om de verkligen släpper fram den… och låter energierna flöda fritt…

Oavsett hur det står till med ens självkänsla och självförtroende så är det bara vi själva som kan åstadkomma verklig förändring eller förbättring… Visst finns det många omkring oss som har åsikter om hur man ska vara och vad som är bäst… De kommer ständigt med sina goda råd… ’tänk positivt’ och allt det där… Men hade det bara handlat om det så hade ju alla mått bra och inte haft anledning att utveckla sig vidare…
Mitt tips – lär känna dig själv, acceptera att ingen är perfekt… och att det istället handlar om att bli den bästa människan man kan bli…

You are who you are – Become your best… ; )

____________________________________________________________________________________________

Du kan prenumera på min blogg genom att klick på den oranga RSS ikonen uppe till höger på sidan…