RSS
 

Posts Tagged ‘tabu’

Förbjuden frukt…

29 Dec

Varför smakar förbjuden frukt alltid så gott… eller snarare tanken om den förbjudna frukten…?

Att göra det där lite ’farliga’ eller ’förbjudna’… som vi vanligtvis inte tillåts eller tillåter oss själva att göra…  i den ofta så strukturerade och kontrollerade tillvaron som många lever i… den tillvaro där allt är ordnat och tillrättalagt… så där lagom av allt liksom…

Att gå utanför ramarna… utanför de vanliga gränser… kan därför vara väldigt lockande… att få uppleva något utöver det vanliga mest för att bryta vissa mönster och vanor snarare än att det skulle ge någon varaktig tillfredsställelse eller lycka… Men är känslan i stunden verkligen så viktig att vi är beredda att göra avkall både på det vi tror på och har lovat oss själva… och andra…?

Jag tror att mycket handlar om att bryta sig ur det ’fack’ vi tillåtit oss själva att bli placerade i… för oavsett hur andra uppfattar oss… baserar detta sig på hur vi har valt att framställa oss själva… Om man t ex väljer att framställa sig som en försiktig och tystlåten person…
är det mycket troligt att man kommer att uppfattas så av andra… osv… Ibland hamnar vi kanske i ett fack där vi inte vill vara… och då kan vi bryta oss fria genom att agera på sätt som står i kontrast till den vanliga uppfattningen om oss… något som gör att vi känner oss mer närvarande… och levande… Det handlar om kontroll… att antingen skapa den… eller släppa den…

Genom att göra det förbjudna släpper vi på kontrollen… och bejakar andra sidor inom oss själva… sidor som vi ibland inte riktigt visste fanns där… och det är just det som kan vara så befriande… Att strunta i vad andra ska tro eller tycka… att leva i nuet utan att tänka så mycket på konsekvenserna… att bara få tänka på sig själv och inte behöva tänka på andra… även om man är medveten om riskerna…

Ja, ofta smakar den förbjudna frukten väldigt gott… i stunden… men hur känns det efteråt…? Kan vi sedan återgå vår vanliga tillvaro… eller handlar det om att bejaka alla sidor som finns inom oss… och finna en balans mellan dem… så att de tillsammans skapar en harmonisk helhet…?
Kan det rent av vara så att utan den förbjudna frukten så lever vi inte ett fullt liv…? Att utan den är vi inte ’hela’ som människor…? Är det därför så många människor lever olyckliga liv… och helst vill vara någon annanstans och göra något annat…? Tillåter vi alldeles för mycket kontroll i våra liv… utifrån andras värderingar… istället för våra egna…?

Kanske borde vi släppa loss lite… och inte alltid spela efter reglerna…
Kanske borde vi alla äta lite förbjuden frukt då och då… ; )

_____________________________________________________________________________________________

Du kan prenumera på min blogg genom att klick på den oranga RSS ikonen uppe till höger på sidan…